Actes reunions

Acta de la reunió ordinària de la Junta de l’AFA de 9 de gener de 2020

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER  2020

A Berga, el dia 9 de gener de 2020, a les 21:00 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, convocada prèviament. 

 

Assisteixen:

Lluís Carreras, Maria Cervantes, Glòria Guitart,  Jordi Campà, Enric Barrios, Albert Surinyac, Carles Navarro, Clara Mangot, Susanna Bardés i Joana Armengou.

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació de l’acta anterior

2.- Col·laboració econòmica amb el centre (esportives i culturals)

3.- Xerrades: sexòloga i bullying

4.- Proposta visita actuació “Mago Pop”

5.- Informar als pares constitució nova Junta

6.- Orientació acadèmica: buscar informació pels alumnes

7.- Excursions: proposar al centre alternatives i propostes

8.- Torn de preguntes

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

Previ enviament per correu electrònic de l’acta  a tots els membres de la Junta, i no havent-hi cap pregunta al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta anterior. 

 

2.- Col·laboració econòmica amb el centre (esportives i culturals)

En aquest curs 2019-2020 l’AFA col·labora econòmicament aportant 5€ per cada alumne que realitza l’activitat de piscina.

A nivell cultural el departament de català va demanar una col·laboració de 5 € per alumne destinada a sortida al Teatre Nacional de Catalunya a veure l’obra “L’amic retrobat”  pels alumnes de 4rt d’ESO.

Recalquem una vegada més que les col·laboracions han d’anar dirigides als alumnes socis de l’AFA i també a les famílies amb necessitats especials.

 

3.- Xerrades: sexòloga i bullying

Des de la comissió de cultura s’estan organitzant noves xerrades a càrrec de la psicòloga i sexòloga Helena Galé  adreçades als alumnes per una banda i als pares per una altra banda. La mateixa sexòloga proposarà diversos temes. Es demanarà a la direcció del centre a quins cursos seria més convenient de realitzar les xerrades pels alumnes.

 

La Comissió de Bullying ens ha fet arribar a través de whats app la següent informació:

La Cinta Dalmases, professora del Centre que porta la comissió anti-assetjament, proposa fer una xerrada per a pares per treballar i informar sobre el tema. El contingut seria:

 • Perills de les xarxes i ciberassetjament (vindria un Mosso d’Esquadra a explicar les coses més importants)
 • Com detectar els casos d’assetjament
 • El treball amb els fills (amb dinàmiques)
 • Què es fa al centre en casos de possible assetjament.

Es proposa una tarda, cap a les 7 i quedaria pendent de concretar el dia.

 

Es recorda que cada principi de curs els Ajuntaments ofereixen xerrades organitzades a través de la Diputació de Barcelona adreçades a pares i alumnes.  De cara el proper curs caldrà estar atents per aprofitar aquesta oferta.

 

4.- Proposta visita actuació “Mago Pop”

S’ha rebut per correu electrònic una proposta per comprar entrades per grups amb descomptes per anar al Teatre Victoria per veure l’espectacle del “Mago POP”. 

Es valorarà l’oferta i també es buscaran altres espectacles per comparar preus i altres ubicacions per reduir el cost del desplaçament.

 

5.- Informar als pares constitució nova Junta

El Carles Navarro enviarà correu a totes les famílies informant del representat  de l’AFA per cada curs.

 

6.- Orientació acadèmica: buscar informació pels alumnes

Iniciem una nova recerca per trobar propostes que ajudin als alumnes en l’orientació acadèmica.

Es demana a la Comissió de coordinació que s’adreci al centre per conèixer quines reunions i/o xerrades  relacionades amb l’orientació acadèmica estan programades i per a quins cursos,

Es proposarà al centre que es realitzi una xerrada als pares de 3r ESO per explicar els diferents itineraris i què es pot fer després de la ESO. 

 

7.- Excursions: proposar al centre alternatives i propostes

Es planteja que caldria fer una proposta per escrit adreçada al centre amb aportació de noves idees per tal de millorar la planificació de les excursions per cada curs.

Es parla de l’aprofitament de les sortides donat que  es disposa de transport pagat realitzant més activitats.

D’altra banda ens preguntem si totes les excursions que es realitzen serveixen a nivell didàctic.

Es plantegen algunes activitats que podrien organitzar els alumnes per guanyar diners per autofinançar el cost de les excursions:

– Cinema: organitzar sessions de cinema al Patronat (triar les pel·lícules, fer els cartells, vendre les entrades, encarregar-se del bar i de la neteja). Es parlarà amb els responsables del teatre Patronat.

–  Balls d’estudiants de tarda + 14 . Es contactarà amb la General.

Finalment es demana buscar la manera d’ajudar econòmicament als alumnes que realment ho necessitin i que s’ho mereixin.

 

8.- Torn de preguntes

 

I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores. 

 

V i P. El President
Lluís Carreras Sales

La Secretària 
Joana Armengou Juncà

Sin categoría

Armariets

Els alumnes que vulguin tenir armariet (taquilla) el curs 2017-2018 hauran de venir a buscar la clau a la biblioteca del centre els dies 6 i 7 de setembre.
– 6 de setembre de 10 a 13.30 els alumnes que faran 1r, 2n i 3r
– 7 de setembre de 8.30 a 13.45 els alumnes que faran 4t d’ESO, BAT i Cicles Formatius
Caldrà portar el document per demanar els armariets i el d’associació a l’APA i haver realitzat el pagament de les quotes corresponents.
El preu és de 24€ anuals, 12 en concepte de lloguer i 12 de dipòsit.
La quota de l’APA és de 20€ per família.
Si no s’han comprat els llibres a través de l’empresa Iddink, caldrà fer el pagament dels armariets i de la quota de l’APA al següent compte i portar el resguard:
ES36 0182 8808 9402 0009 3299
Sin categoría

Llibres de text

El retorn dels llibres corresponents al curs 16-17, s’ha de realitzar el dia 26 de juny a la biblioteca de l’institut.

Els horaris per realitzar el retorn són els següents:

 • 1r ESO: de 10:00h a 11:15h.
 • 2n ESO: de 11:15h a 12:30h.
 • 3r ESO: de 15:00h a 16:00h.
 • 4t ESO: de 12:30h a 14:00h.
 • 1r. BAT: de 16:00h a 17:30h.
 • 2n. BAT: de 17:30h a 18:30h.

ÉS MOLT IMPORTANT TENIR EN COMPTE LES INDICACIONS D’IDDINK PEL QUE FA AL RETORN DELS LLIBRES (consten a l’albarà de recollida de cada alumne):

 1. Reunir i agrupar tots els ecoBooks. Comprovar que coincideixin amb la llista de l’albarà.
 2. Revisar tots els ecoBooks. Eliminar les etiquetes que identifiquin el llibre, els folres que estiguin en mal estat i esborrar tot el que estigui escrit a llapis.
 3. Obrir el primer ecoBook i introduir l’albarà a la primera pàgina.
 4. Posar tots els ecoBooks en una bossa.
 5. És molt important lliurar els ecoBooks en la data i lloc acordats amb el centre.

 

La compra de llibres es podrà continuar realitzant a través Iddink  ja que permet la compra de llibres reutilizables (ecoBooks).

Informació famílies curs 17-18

Com fer la comanda dels llibres

Preguntes freqüents sobre la compra de llibres amb Iddink

Els llibres pel proper curs es lliuraran directament al domicili de cada família. Si la comanda es fa i es paga abans del 20 de juliol, no hi ha cap cost de missatgeria. A partir d’aquesta data s’haurà de pagar 4,50€.

Al rebre els llibres, cal comprovar el seu estat i comunicar a Iddink les possibles deficiències de manera urgent a través de la pàgina web d’Iddink o del correu electrònic,  info@iddink.cat informant de les incidències.

Des d’Idink es posaran en contacte amb la família i proposaran un canvi o bé continuar amb el llibre i, en el moment de la devolució ho tindran en compte i no cobraran res.

Les famílies que tenen més d’un fill a l’institut, hauran de pagar una quota de l’APA per cadascun d’ells. Durant el mes d’octubre es retornaran les quotes pagades de més. De tota manera hi ha una altra possibilitat. Es tracta de fer el pagament de la comanda a través d’una transferència. Al pagar la comanda d’un dels germans cal descomptar la quota de l’APA de l’import final i, finalment, enviar un correu electrònic a Iddik per informar de que s’ha realitzat aquest descompte.