Llibres de text i armariets

Espai  dedicat a informar als pares sobre el projecte de reutilització de llibres de text utilitzant els serveis que ofereix l’empresa Iddink, per poder gaudir d’un estalvi econòmic, per ajudar als alumnes que tinguin més cura del material, i a ser més respectuosos amb el medi ambient.

Com comprar els llibres a través d’Iddink

Com tractar els ecoBooks

Com retornar els ecoBooks

Preguntes freqüents sobre la compra de llibres amb Iddink

L’AFA posa a disposició dels alumnes que són socis, els armariets (taquilles), per ajudar-los a organitzar el material que han de portar a casa i el que es pot quedar al centre, per així poder descarregar-los de pes innecessari a les motxilles.

Aquests armariets tenen un cost de 24 € anuals, dels quals 12€ són en concepte de lloguer i 12 € en concepte de dipòsit, el qual es retornarà a l’alumne quan finalitzi el curs, sempre i quan aquest estigui en perfecte estat i no s’hagi trencat i perdut la clau.

Caldrà portar el document per demanar els armariets i el d’associació a l’AFA i haver realitzat el pagament de les quotes.
Si no s’han comprat els llibres a través de l’empresa Iddink, caldrà fer el pagament dels armariets i de la quota de l’AFA al següent compte i portar el resguard:
ES36 0182 8808 9402 0009 3299